LƯU Ý: chiều dài rộng do cắt may thủ công nên đôi khi có những áo sẽ sai số 1-2cm (nhưng không nhiều)

Size áo thun

Sizes Dài(cm) Rộng(cm) Tay(cm)
S 39 40 40
M 39 40 40
L 39 40 40
XL 39 40 40

Size áo hoodie

Sizes Dài(cm) Rộng(cm) Tay(cm)
S 39 40 40
M 39 40 40
L 39 40 40
XL 39 40 40

Size áo trẻ em

Sizes Dài(cm) Rộng(cm) Tay(cm)
S 39 40 40
M 39 40 40
L 39 40 40
XL 39 40 40

Size cốc

Sizes Cao(cm) Đường kính(cm) Tay cầm(cm)
Phổ thông 39 40 C

Size mũ

Sizes Đường kính(cm) Lòng mũ(cm) Dài phớt
Phổ thông(cm) 39 40 10cm