Điều khoản sử dụng

1. Khái niệm CTV

Website là 1 platform thuộc sở hữu của doanh nghiệp 2style. Theo đó website cho phép người dùng, người mà có thể upload hình ảnh sản phầm (áo thun, hoodie, mũ, cốc) để thương mại được gọi chung là cộng tác viên, viết tắt là CTV

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các hình ảnh sản phẩm (bao gồm file thiết kế, hình ảnh sản phẩm) trên website này thuộc quyền sở hữu của CTV và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác nên Bạn không được phép sao chép hay dùng vào mục đích thương mại nêú không được sự đồng ý của tác giả

3. Loại trừ trách nhiệm

- Hình ảnh được upload lên bởi CTV nên 2style sẽ không chịu trách nhiệm nếu những hình ảnh đó là vi phạm pháp luật hay vi phạm bản quyền

- Khi hình ảnh sản phẩm bị khiếu nại, nếu CTV không chứng minh được bản quyền thì những hình ảnh đó sẽ bị xóa khỏi website

- Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó

- Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.

- Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. 2style sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.

4. Hạn chế sử dụng

Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hình ảnh, hành vi nào có những nội dung được liệt kê ở dưới đây, những hình ảnh phạm sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi website hoặc bị khóa tài khoản

- Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

- Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

- Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.

- Đăng những hình ảnh, sản phẩm không có trong danh mục kinh doanh của 2style.

- Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

- Tải lên những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của hệ thống

- Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

- Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

Chiết khấu

Chiết khấu có thể thay đổi cao hơn hoặc thấp hơn tùy vào tình hình kinh doanh cũng như các yếu tố thị trường sẽ được chúng tôi điều chỉnh cho phù hợp

5. Xóa tài khoản vĩnh viễn

Tất cả các CTV vi phạm các điều khoản trên sẽ bị xóa tài khoản vĩnh viễn mà không cần thông báo